Πρόσκληση – Ετήσιο μνημόσυνο ηρώων του Αγίου Θεοδώρου Πιτσιλιάς 31/7/2022