Επιστημονική Ημερίδα – Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς Ιστορία και Πολιτισμός 3/7/2021